Twórczość literacka Sławomira Zygmunta jest podzielona na następujące kategorie: