logo

W lipcu 1980 roku spędzałem wakacje z grupą przyjaciół w Partęczynach na Pojezierzu Brodnickim.