przestępstwo, adwokat, prawo, sąd, kara, postępowanie cywilne, krzywda, zadośćuczynienieNiektórym z nas niestety może się przydarzyć, że staną się ofiarą zdarzenia wypełniającego znamiona przestępstwa. Skutki tego, oprócz dolegliwego naruszenia naszej sfery osobistej, godzą również i to bardzo boleśnie w nasze interesy majątkowe. Kto bowiem, kiedy i w jaki sposób nie tylko zadośćuczyni naszej krzywdzie, ale pokryje koszty leczenia, utraty...

fundusz alimentacyjny, alimenty, świadczenie pieniężne, potrzeby materialne, sąd, egzekucja, dłużnik, klauzula wykonalnościAlimenty to świadczenie pieniężne na rzecz osoby najbliższej, którego celem jest zabezpieczenie jej uzasadnionych, materialnych potrzeb. Państwo polskie obejmuje ochroną uprawnionych do otrzymywania alimentów – choćby poprzez wyposażenie ich w roszczenia podlegające ochronie sądowej, kryminalizację uchylania się od uiszczania alimentów oraz stworzenie...

alimenty, małoletni, rodzice, obowiązek, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, zaspokajanie potrzeb, orzeczenie, umowa cywilnoprawna, pomoc materialnaPowszechnie wiadomym jest, że potomstwo to nie tylko wielka radość, ale i obowiązki. Z tego względu Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka od chwili jego narodzin aż do momentu zyskania przez nie samodzielności. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy rodzice nie są w stanie uczynić zadość temu zadaniu, nie...